خدااااااااا

ای زنده!
ای معنای حیات! زمانی که هیچ زنده ای در وجود نبوده است.
 ای آنکه :
با خوبی و احسانش خود را به من نشان داد.
و من با بدی ها و عصیانم در مقابلش ظاهر شدم.
ای آنکه:
در بیماری خواندمش و شفایم داد.
در جهل خواندمش و شناختم عنایت کرد.
در تنهایی صدایش کردم و جمعیتم بخشید.
در غربت طلبیدمش و به وطن بازم گرداند.
در فقر خواستمش و غنایم بخشید.
 من آنم که بدی کردم ….. من آنم که گناه کردم.
من آنم که به بدی همت گماشتم.
من آنم که در جهالت غوطه ور شدم.
من آنم که غفلت کردم.
من آنم که پیمان بستم و شکستم.
من آنم که بد عهدی کردم .....

و اینک من پیش روی توام و در میان دست های تو

 اکنون باز گشته ام. ........
باز آمده ام با کوله باری از گناه و اقرار به گناه.


پس تو در گذر ای خدای من!

[ ۱۳٩٢/۱۱/۸ ] [ ٥:٠٠ ‎ب.ظ ] [ 『ƒαтι¢н ❤ кнαησσм』 ]