چی بگ

این کارتونو میشناسی؟؟؟؟

اسمش شکرستانه...!شبکه ی دو میذاشت....


دیشب داییم اومده به پسرش  میگه:

تو دیگه بزرگ شدی وقتایی که من نیستم تو مرد این خونه ای تو باید کولرو خاموش کنی!!

********************

hمروز دختر خاله ی پنج ساله م  داشت حریم سلطان رو نگاه میکرد، بعد خونه ی ما هم شلوغ بود، صدای تلویزیون به این بچه نمیرسید! در عین حال مامانش هم داشت حرف میزد! هرچی این میگفت ساکت باشین کسی محلش نمیذاشت و مامانش هم داشت صحبت میکرد که یهو نه گذاشت و نه برداشت فرمود:
ناگهان خری گفت!!!!!!!!!
آقا به این برکت تا دو دقیقه هیشکی نفس نمی کشید!

*******************

ﯾﻪ ﻣﮕﺲ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﻧﺦ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ یکی ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ

ﺑﺎﻟﻬﺎﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪﻡ ﻣﯿﺒﺴﺘﻤﺶ ﺍﻭﻥ ﺳﺮ ﻧﺦ!!

ﺑﻌﺪ ﻣﮕﺲ ﺳﺎﻟﻤﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ یکی ﺭﻭ ﺑﮑﺴﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ

ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ !!!!خیال باطل

[ ۱۳٩٢/٥/۱٥ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ] [ 『ƒαтι¢н ❤ кнαησσм』 ]