شهید مصطفی چمران : خوش دارم هیچ‏کس مرا نشناسد

خوش دارم هیچ‏کس مرا نشناسد

هیچ‏کس از غم‏ها و دردهایم آگاهی نداشته باشد،

هیچ‏کس از راز و نیازهای شبانه‏‌ام نفهمد

هیچ‏کس اشک‏های سوزانم را در نیمه‏‌های شب نبیند

هیچ‏کس به من محبت نکند

هیچ‏کس به من توجه نکند

جز خدا کسی را نداشته باشم

جز خدا با کسی راز و نیاز نکنم

جز خدا انیسی نداشته باشم

جز خدا به کسی پناه نبرم

/ 4 نظر / 18 بازدید
شیما

ع حواسم نبود خصوصی کنم

شیما

در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدنها که فقط پاهایم را از من گرفت درحالی که گویی ایستاده بودم چه غصه ها که فقط باعث سپیدی مویم شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگر نه نمیشود " به همین سادگی " اپم و منتظرت [گل]

بوی باران

چه خوبه که این دو هفته موضوعت شهداست!!!! اجرت با خود شهدا بیا وبم سوالی که ازت کردما بجواب

شیما

اموختم که خدا عشق است و عشق تنها خداست اموختم وقتی ناامید میشوم خدا با تمام عظمتش عاشقانه انتظار میکشد تا دوباره به رحمتش امیدوار شوم اموختم اگر تا کنون به انچه خواستم نرسیدم خدا برایم بهترش را درنظر گرفته اموختم که زندگی سخت است اما من از سخت ترم .... اپم [لبخند][گل] و منتظر حضورت