مبعث

بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند

سخن از اقرأ و از غار حرا می گویند

بشریت چه نشستی که رسولت آمد

حکم توحید به آوای فصیحت آمد

 

عید همگی مبارک

/ 0 نظر / 4 بازدید