ماچ

آخرش ما نفهمیدیم تو رو بوسی کردن باید دوتا بوس کنیم یا سه تا
 لامصب خیلی شرایط سختیه یهو میخوای سه تا بوس کنی طرفو ، اون دوتا بوس میکنه جا خالی میده
وسط جمع ضایع میشی !!!

/ 2 نظر / 58 بازدید
مریم

دقیقا به نکته ظریفی اشاره کردی واسه همین عید دیدنیا الکی میگم سرما خوردم

مریم

دقیقا به نکته ظریفی اشاره کردی واسه همین عید دیدنیا الکی میگم سرما خوردم