با هیچ آفتابی آب نمیشود !

 

 

 

دوست داشتنت برفیست سنگین

میبارد

مینشیند

یخ میبندد و با هیچ آفتابی آب نمیشود !

/ 4 نظر / 24 بازدید
مملی

اوخی نازی دوسته ماروباش

mary vorojak

aji link tekoni kardam...faqat ba marama ro negah dashtam...khoshal misham bazam maram bzari[ماچ]

mary vorojak

aji link tekoni kardam...faqat ba marama ro negah dashtam...khoshal misham bazam maram bzari[ماچ]

مملی

هیچی عالی هسی گلم بیست گفتم بیست .................. انکرو مونکر شب اول میرن سر قبر یارو یارو میگه انکرو مونکرین؟ میگن پ ن پ کامرانو هومنیم اومدیم بگیم تو خودت نمرده ی بیستی خخخخخخخخخخ دلممممممممم بیمزه بود مگه نه؟