آیا میدانستید؟؟؟!!

آیا میدانستید

گونه ای از عنکبوت های ماده بعد از جفت گیری
نر های خود را میخورند !؟

.
.

.

.

دمشون گرم!خوشمزه

آنها تنها موجوداتی هستند که فهمیده اند ، شوهر به هیچ دردی نمیخورد !تشویق

/ 4 نظر / 26 بازدید
دیانا

چی میگی ینی به بابا هامونم رحم نکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخه چرا؟

دیانا

ترسم از ان است که ان قدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشه

دیانا

آنکه با من زیست ،با من نیست........ او که بی من بود و در من بود ، با من زیست!!!!!!!!!!

دیانا

چه اشتباه بزرگیست تـلــخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شیرینترین لحظات زندگیش را سپری می کند