بـــرآی یـکــــ لحظــــه هـــم کـــه شـــده

 

کل دنیـــآ رآ هـــم کـــه دآشتــه بآشــی . . .


بــآز هــــم دلتــــ میخــوآهــــد . . .


بعضــی وقتهــــآ . . . بـعـضــی وقتهـــآ . . .بـــرآی یـکــــ لحظــــه هـــم کـــه شـــده . . .همــــه دنیـــآی یـکــــ نفــــر بآشــی. . .

 


/ 2 نظر / 31 بازدید
دیانا

تو دنیای منی عسیس دلمممممممممممممممم[ماچ]

دیانا

مااااااااااااااااااااااااااااااچچچچچچچچچچچچچچ