בلَم ڪَــــــــــمـے פֿـــُــבآ میخواב

 

 

בلَم ڪَــــــــــمـے פֿـــُــבآ میخواב…


ڪَمے سُـڪـــــــــــوت…


ڪَمے בل بُریـבטּ میخواב…


ڪَمے اَشــــڪ…


ڪَمے بُهت…

 

ڪَمے آغوشِ آسمآنے


ڪَمے בور شُـבטּ از ایـטּ آבمهآ…!

 

ڪَمے رِسیـבטּ به פֿـُـــــــבآ…

/ 1 نظر / 24 بازدید
دنیای من1376

(!) تلویزیون آمد: .... خواب رفت! (!) زنا آمد: .... ازدواج رفت! (!) سود آمد: .... برکت رفت! (!) مُد آمد: .... حیا رفت! (!) فست فود و پرخوری آمد: ... سلامت رفت! (!) رشوه آمد: .... حق رفت! (!) دیر خوابی آمد: ... نماز صبح رفت! (!) اسراف و مصرف گرایی آمد: .... قناعت رفت! (!) قوم پرستی آمد:..برادری رفت! (!) ماهواره آمد:...حجاب رفت! (!) جوایز بانکی و گاوصندوق آمد:...زکات و خمس رفت! (!) تلفن آمد:...صله رحم رفت اندیشه کنیم !!! چه ها آمد،چه ها رفت....!؟ خدا در کجای زندگی مان هست !!! حالا دلیل این همه گرفتاری رو فهمیدمـــــــــــ