آدم های ساده

 

آدم هـای سـاده را دوسـت دارم

هـمـان هـا کـه بـدی هـیـچکـس را بـاور نـدارنـد

همـان ها کـه بـرای همه لبخند دارنـد

همـان هـا کـه همیـشـه هستـنـد ; برای همـه هـستند

آدم هـای ساده را بایـد مـثل یـک تابـلـوی نـقاشـی ،‌ ساعتها تماشا کـرد

عمـرشـان کـوتـاه است . . .

آدم های ساده را دوست دارم

بـوی نـاب آدم مـیدهـنـد . . .

/ 1 نظر / 50 بازدید
غمستان

من در سال 84 عاشق دخترخاله‌‌ام به نام سمیرا شدم که البته بخاطر ارتباطش با امام زمان(عج) بود، نخند! جدی میگم، توهّم نزدم، راست میگم، با امام زمان(عج) ارتباط خاصی داشت و برای همین ارتباط با امام زمان(عج) بود که عاشق سمیرا شدم و دوس داشتم باهاش ازدواج کنم، آخه من پسر مذهبی هستم، ولی بخاطر مخالفت شوهرخاله‌ام نتونستم با سمیرا ازدواج کنم و اون توی همون سال 84 با یه غریبه ازدواج کرد، با یه طلبه(آخوند) و رفت توی شهر قم ساکن شد، و سال بعدش یعنی سال 85 من با مریم ازدواج کردم