طبیب دل بیمارم

عکس عاشقانه درباره خدا برای پروفایل

خدای من نمیدانم گاهی کجای دنیا گم ات میکنم

در هیاهوی بازار …

در خستگی هنگام نماز !

در وسوسه های نفس ام …

نمیدانم

اما، گاهی تو را گم میکنم

مثل کودکی که در بازار دستان مهربان مادرش را رها کرده

به تماشای عروسکی مشغول است

بعد میبیند مادرش نیست و هیچ عروسکی او را خوشحال نمیکند

به کودکی ام بنگر…

هرچند خودم تو را گم میکنم

اما

تو پیدایم کن …

 

 

/ 0 نظر / 194 بازدید