یادش بخیر

یادش بخیر بچه که بودیم میبردنمون پارک می رفتیم مثل مظلوما

میچسبیدیم به میله ی تاب همچین ملتمسانه نگاه میکردیم به

اونیکه سوار تاب بود که دلش بسوزه پیاده بشه بعدم که نوبت

خودمون میشد عمرا پیاده میشدیم....نیشخند

/ 2 نظر / 37 بازدید
عاشق کوهستان

[متفکر] ایکاش به کودکی برمیگشتیم[افسوس] باسلام و عرض ادب[گل][لبخند]

مریم

وای ننه توام ازین کارا میکردی من مامانمو میووردم میگف خاله جون بلند میشی اونم انگار به جا مامان بچارم عزراییل دیده بود در میرفت[نیشخند]