من و تو

آرامشـے مـے خوآهم..

خلوتـے مـے خوآهم..

تو بآشـے ومـטּ....

בر ڪنآرهم؛

تو

ســــــڪــــــوت ڪنـے

و مـטּ

گوش בهم...


همـــــــیــــــــטּ...!!

 


/ 2 نظر / 41 بازدید
دیانا

ی پست برای تو تو وبم هست بخونش