کلمه

حاضرترین کلمه :خدا]

                       وسیع ترین کلمه : بهشت

                                      پاک ترین کلمه : فطرت

                                                  ارام ترین کلمه :سکوت

                                                              گرسنه ترین کلمه : حرص

                                                                               مهربان ترین کلمه : مادر

                                                              خونین ترین کلمه :جنگ

                                                 بی نیازترین کلمه :قناعت

                                    با حیاترین کلمه :فاطمه

                     راستگو ترین کلمه :آیینه

        تنگ ترین کلمه :قبر

پژمرده ترین کلمه :تنبل

        عبرت انگیز ترین کلمه : قبرستان

                           جذاب ترین کلمه : اشنایی

                                       متین ترین کلمه :دوستی

                                                    قشنگترین کلمه :محبت

                                                               تلخ ترین کلمه : تنهایی

                                                                        زشت ترین کلمه :خیانت

                                                                                 سخت ترین کلمه :جدایی 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
مریم

با حیا ترین کلمه هیچوت بهم زشت ترین کلمرو نکن و بیا باهم طرح متین ترین کلمرو بریزیم باش[لبخند]