بی نهایت دوستش دارم

 

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے


یکبار دیگر رویت مے نویسم :

.

.

♥ بے نهایت دوستش دارم ♥

 

/ 2 نظر / 28 بازدید
sani

بی نهاییییییییییییییییییییییییییییت[قلب]

دیانا

خووووووووووووووووو پس به پاهم پیرشین ننه[نیشخند][عینک][خنده][مغرور][خجالت]