طنز

امروز یه آهنگی رو انقدر ریپلی کردم ، احساس کردم آخرای آهنگ خواننده اش می گفت :

غلط کردم این آهنگو خوندم

ولم کن

**********

یکی از محاسن بهم خوردن رابطه ایران با ترکیه اینه که دیگه سریال کلید اسرارو

پخش نمی کننلبخند

**********

 

یه خواهر برادر دوقلو تو فامیلمون داریم اسمشون شاهین و شهین هستش،

بندگان خدا برای ادامه تحصیل رفتن ایتالیا توی فرودگاه یارو دیده اسم جفتشون Shahin هستش

و اسم پدر و تاریخ تولد و همه چیزشون یکیه، هر دو رو برگردوندن!.....

*******

دیگه کم کم هوا داره گرم میشه و ازدست دعوا با بابامون سر بخاری راحت میشیم .

دیگه باید خودمونو واسه مسابقات خاموش - روشن کردن کولر آماده کنیمنیشخند

/ 1 نظر / 23 بازدید
شیما

شرمنده ات کرده به خدا