سراپای وجودم مملو از یاد و خاطرات تو بود...

امروز ، تصمیم قطعی خود را گرفتم...


تصمیم گرفتم یادت را برای همیشه از وجودم ریشه کن کنم ، بسوزانم...


اما...

سراپای وجودم مملو از یاد و خاطرات تو بود...

خودم را به آتش افکندم...

چاره ای نبود...

/ 0 نظر / 30 بازدید