این منم کہ دوستــــــــــت دارم

 

 

 

خستہ ام

از تو نوشتن

کمے  از خوב مے  نویســـــم

این  منم کہ בوωــتــــــــــت دآرم

 

                                                                         تقدیم به دیانا

/ 15 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دیانا

به من می گفت: انقدر دوستت دارم که اگر بگویی بمیر، میمیرم. باورم نمی شد. فقط یک امتحان ساده به او گفتم بمیر. سال هاست در تنهایی پژمرده ام. کاش امتحانش نمی کردم...

دیانا

کهنه فروش تو کوچمون داد میزد کهنه میخریم، وسایل شکسته، پاره پوره میخریم بی اختیار فریاد زدم قلب شکستمو میخری؟ گفت اگه ارزشی داشت کسی اونو نمیشکست...

دیانا

نمی دانم دوستش دارم یا نه؟! با هم قدم میزنیم. با هم میخوابیم. دلم که میگیرد، آغوشش را باز می کند و بر گونه هایم بوسه می زند. اما نمی دانم دوستش دارم یا نه؟! ” تنهاییم را

دیانا

سر بروی شانه های مهربانت میگذارم عقده ی دل میگشایم گریه ی بی اختیارم از غم نامردمی ها بغض ها در سینه دارم شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم

دیانا

منودیدی تازگیا؟... که پیشونیم خط افتاده موهام کم پشتو شنیدی دیشب از همین خولو چل شدم از تتلو و توای اف امه

دیانا

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ[خنده]

دیانا

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][

دیانا

هی یووووووووووووووو لا لا لا لا لا دیوونم منااااااااااااااااااااااااااااااااا[لبخند]

دیانا

دلم حرفاشو زد توام ی چیزی بگو بگو نمیتونه هیچی به ذور جدا کنه تو ازم...