بدون گریه

گاهی بــدون گریه ، بــغـض ، داد ، هــوار و

باید قــبول کـنی فـراموش شدی


هــمین!

/ 3 نظر / 64 بازدید
مریم

واقعا منو فراموش کردی ممممممممممممم[گریه]

مریم

باش پس دوسم داری فراموشمم نکردی اوهمممممممم[سوال]