ارزانی

چه کسی می گوید گرانی شده است؟

دوره ی ارزانیست.

دل ربودن ارزان

 دل شکستن ارزان.

دوستی ها ارزان

 دشمنی ها ارزان

چه شرافت ارزان.

تن عریان ارزان.

آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ از همه چیز ارزانتر

قیمت عشق چه قدر کم شده است!

کمتر از آب روان!

و چه تخفیف بزرگی خورده است ، قیمت هر انسان

/ 5 نظر / 19 بازدید
مریم

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

مریم

حالا چرا قلبت شکست ابجی خلاقیتت تو حلقم ابجی که نوشتی کیلو ژول انرژی راسی امروز رفتم دکتر گفت قدم خیلی رشت کنه سه سانت از اون موقه تالا افسردگی گرفتم حتی قد مامانمم نشدم مممممممممممممممممممممممممممممم [گریه][گریه][گریه][ناراحت][گریه][گریه]

مریم

ببخشید دیگه در مورد این چیزا حرف نمیزنم[خنثی]

مریم

خواهس میکنم کاری نکردم[خجالت] [ماچ]