هنوز هم فراموشت نـکرده ام بـا این که فراموش شده ام

هنوز هم صدایت را می شنوم بـا اینکه صــدایم نـکرده ای

هنوز هم همه جا می بینمت با اینکه به دیدنم نیامده ای

هنوز هم با عشـق تو پا برجـام بـا اینکه خـودت را زیــر پا عــشق دیــگری شــکسـته ای

هنوز هم همان طور مقدس دوست دارم با اینکه زندگی خود را داری به تباهی می کشانی

هنوز هم چشمانی به اشتیاق نگاهت منتظرند با اینکه چشم برچشم دیگری دوخته ای

هنوز هم دلواپس دلنگرانی های توام با اینکه از همه آدمها بریده ای

به هزاران شادی نفروشم غم پنهان  تو را

 

/ 4 نظر / 20 بازدید
ایلیا

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم . . .

مریم

من هیچوقت فاطمه جونمو فراموش نمیکنم غیر ممکنه[ماچ][لبخند][ماچ][قلب][ماچ]

مریم

فاطمه جونیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی از دسم ناراحتی بخدا من حالم اینه فک نکنی ی موقه محلت نمیذارما[من نبودم]

مریم

خوب نصفه جونم کردی بچه[عصبانی]