نداشته

هــمــیــشـــــــه نــــبــایـــد هــمـــه چــیـــز را تـــوضـــیــح داد

وقـتــی کســی بــرای نـداشــته هــایــت بـــهـانــه مـیـگــیــرد

بـهتـر اســـت او را هـــم نــداشــته بـاشـــی تــا بــه نـــداشـــتـه هــایــت اضــافــه شــود

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
غمستان

اگه دوس داشتید سر بزنید http://gham1363.persianblog.ir/

مریم

عمرا[ابرو]