آقا اجآزه....؟؟؟!!!!

 

 

آقا اجآزه خستـــــــہ ام از ایـטּ همــہ فــــــریب

از هآے و هوے مــــــرבم ایـטּ شهر نآ نجـــــیب


آقا اجآزه پنجــــــــره هآ سنگ گشتــہ اند

בیوآرهآے سنگے از ڪــــــوچــہ بے نصیب

 

آقا اجآزه بآز بــہ مـטּ طعــــنــہ مے زننـב

عآشق نـבیـבه هآے پر از نفــ ــرت رقیب

/ 3 نظر / 17 بازدید
مریم جووووووووووووووون

الهی الهی کی ناراحتت کرده عسیسم بوووووووووووووووووووووس خودم خفش میکنم نمیخای بیای این وب واموندرو حداقل ی نگا بکنی؟[سوال]

maryam

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند . . .