مـنــ یکـــ دخــترمـ !!!

 

 

مـنــ یکـــ دخــترمـ

 

مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

 

مـنــ یـکــــ دخـترمــ

 

دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...

 

مـنــ یـکـــ دخـترمــ

 

و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

مـیبــرمــ ...!

 

مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

 

صـــآفــــمــ

ســآدهـ امــ


ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...!

/ 1 نظر / 49 بازدید