روزای بارونی

روزهای بارونی رو خیلی دوست دارم ...


آخه معلوم نیست که منتظرِ تاکسی هستی یا آواره ی خیابون ها !

 بخارِ هوا مال سرماست یا دود سیگار !!

روی گونه هات اشکه یا دونه های بارون!!!

/ 1 نظر / 20 بازدید
مریم

هی امروزم بارونی بود منم خیلی دوسدارم[قلب]