بــہ " تـــــــــــــو " ڪـــہ میرســـــم ...!

 

بــہ " تـــــــــــــو " ڪـــہ میرســـــم ...!

مـڪــث میڪنـــــم ...!

انگـــــآر בر " زیبآییــ ــت " چیـــــزے رآ ,

جـــــآ گُذآشتـــہ ام !

مثلــــــــــا"...

בر صـــ ــב آیت ... آرآمـــــ ـــش

בر چشـ ــــم هایـــــت ... زنـב گـــــ ـــے

/ 1 نظر / 33 بازدید
..........

هعععععععععععی چقدر بد زندگی کردم میکنم امیدوارم خواهم کردی درکار نباشد خوب زندگی خواهم کردی اینهم امیدبه فردایم...