# عاشقانه

نداشته

هــمــیــشـــــــه نــــبــایـــد هــمـــه چــیـــز را تـــوضـــیــح دادوقـتــی کســی بــرای نـداشــته هــایــت بـــهـانــه مـیـگــیــرد بـهتـر اســـت او را هـــم نــداشــته بـاشـــی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید

کلمه

حاضرترین کلمه :خدا]                        وسیع ترین کلمه : بهشت                                       پاک ترین کلمه : فطرت                                                   ارام ترین کلمه :سکوت                                                               گرسنه ترین کلمه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید