# عاشقانه

نداشته

هــمــیــشـــــــه نــــبــایـــد هــمـــه چــیـــز را تـــوضـــیــح دادوقـتــی کســی بــرای نـداشــته هــایــت بـــهـانــه مـیـگــیــرد بـهتـر اســـت او را هـــم نــداشــته بـاشـــی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید