# عکس_عاشقانه

ثــروتـمـــنـבتــرین انـســـآن

   لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر " تـومــَـלּ " هَمـیـن کــِ تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛ ثــروتـمـــنـבتــرین انـســـآنـَم ........!! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید

این منم کہ دوستــــــــــت دارم

      خستہ ام از تو نوشتنکمے  از خوב مے  نویســـــماین  منم کہ בوωــتــــــــــت دآرم                                                                            تقدیم به دیانا
/ 15 نظر / 40 بازدید