مردای نامرد امروزی

 

قبلنا می‌گفتن مـــــــــــرد باید ایستاده بمیرد یا با گلوله سربی توی سینه


مردای امروزم زیر موچین و بوتاکس و پروتز و عمل بینی‌ جون ندن خیلیه !

/ 6 نظر / 32 بازدید
دیبا

به بعضي پسرا که دکمه ء پيرهنشونو تا نزديک نافشون باز ميزارن بايد بهشون بگي برادر مگه ميخواي بچه شير بدي وا?ااااااا:))))************************************************آپم

دیبا

بـا ايـن وضـي کـه بـعـضـي پـسـرا پـيـش مـيـرن فـک کـنـم مـوقـع عـروسـيـشـون عـروس بـا مـاشـيـن مـيـاد، ايـنـارو از آرايـشـگـاه ور مـيـداره مـيـرن تــالار

دیبا

مورد داشتيم پسره با باباش رفته بيرون ، پليس پدره رو گرفته گفته خانم کي باشن ؟؟؟

دیانا

وااااااااااااااااااااااااااااا

دیبا

به بعضي ها بايد گفت شرمنده دوسته عزيز ، ببخشيد پشتمون خورد به خنجرتون..

دیانا

عجببببببببببببببب